KAMWA SHOWROOM614000, Пермь, ул. Ленина, 45, ЦУМ, 2-й эт.

Тел. (342)212-57-06