FLIRT & KAZANOVA614000, Пермь, ул. Ленина, 60, ТРК "Колизей-Atrium", 3-й эт.

Тел. (342)236-35-39