АПТЕКА ОТ СКЛАДА614111, Пермь, ул. Солдатова, 36

Тел. (342)242-66-10
Дополнительные телефоны:
web: аптека-от-склада.рф
web: instagram.com/apteka_ot_sklada
web: https://vk.com/skladzdorovya