АПТЕКА ОТ СКЛАДА614112, Пермь, ул. Репина, 71

Тел. (342)274-50-74
Дополнительные телефоны:
web: аптека-от-склада.рф
web: instagram.com/apteka_ot_sklada
web: https://vk.com/skladzdorovya